Behandlingspedagog

 

Arbetet som behandlingspedagog innebär att du ägnar dig åt människor med olika typer av problem och svårigheter.
Det kan till exempel vara missbrukare, utsatta barn eller personer med en psykiatrisk problematik.
I ett sådant arbete behövs såväl erfarenhet som kunskap, inlevelseförmåga och engagemang.
Att våga släppa kontrollen och lita på andra - en viktig kunskap!
De människor du möter har i allmänhet flera typer av problem. Svårigheterna låter sig sällan förklaras med någon enskild modell utan kräver i allmänhet ett tvärvetenskapligt synsätt för att kunna förstås och åtgärdas. Det är orsaken till att den kvalificerade yrkesutbildningen på Vimmerby folkhögskola bedrivs tvärvetenskapligt – i så kallade studieblock. Härigenom ges inte bara gedigna kunskaper om enskildheter utan också förmågan att kunna integrera kunnandet till en begriplig helhet.


Hur det egentligen går till när man lär sig cykla kan ingen i detalj beskriva. Även om vi i stora drag vet hur det går till, måste vi anpassa inlärningen efter varje barns förutsättningar. Däremot vet vi att det aldrig går om man inte ger sig ut i det okända, helst tillsammans med en trygg lärare.
Så är det också med behandlingsarbete. Arbete med utsatta människor - oavsett om det handlar om ungdomar som kommit snett i tillvaron eller vuxna med missbruksproblem - är krävande och ibland påfrestande. Men det är alltid meningsfullt och ständigt utvecklande. Behovet av kvalificerade behandlingsinsatser kommer att öka dramatiskt. De unika kunskaper du får på behandlingspedagogutbildningen kan bli avgörande för många människor som vill - men inte utan din hjälp kan finna vägen mot ett bättre liv.


Vi tillhör kvalitetsgranskningsorganisationen BALSAM: balsaminfo.org


Observera att denna YH-utbildning, likt beduinernas tältplatser i öknen som förflyttas allt efter behovet av vatten, utvecklas hela tiden av utvärderingar och nya behov från arbetslivet. Av det skälet kommer utbildningsplanen att förändras utifrån de behov som finns. Var därför observant på att utbildningsplanen förändras från år till år!